Rådgivning på nätet är bekvämt

Det finns många fler fördelar med online-counseling. Både counselor och klient kan lätt och bekvämt kommunicera med varandra vid olika tillfällen som antingen bokats via kalendern online eller via e-post. Med online-counseling försvinner därför en hel del besvär med schemaläggning och tidsbokning som vid traditionella former av counseling kan bli både dyrt och tidskrävande och som därtill kan upplevas som pinsamt på jobbet. Online-counseling blir med andra ord så väl bekvämt som kostnadseffektivt, både för företaget och för den enskilda individen.

För personer som känner sig tveksamma till counseling eller som kanske känner sig obekväma med traditionella modeller för counseling, kan online-counseling vara ett mer passande alternativ. Online-counseling kan också minska en eventuell upplevelse av socialt stigma associerad med mer traditionell counseling.

Att slippa den fysiska ansiktskontakten kan bidra till att man som klient snabbare öppnar upp för en genuin kommunikation och slipper oroa sig för fördomar kring hudfärg, kön, ålder, storlek eller utseende.[6] Detta kan i sin tur leda till ökad ärlighet och därmed även till högre validitet i fråga om självinsikt och förståelse. Internet erbjuder helt klart en nivå av anonymitet som av många användare upplevs som icke-hotande genom att det möjliggör en "osynlighet" som kan minska personliga hämningar.[2]

Enkel åtkomst

Rådgivning på nätet är lättillgänglig för alla dem som automatiskt är inskrivna via sitt företag men också för dem som vill registrera sig enskilt. Du behöver inte tillhöra ett företag för att bli en registrerad användare.

Rådgivning på nätet

Internationella studier visar att online-counseling, kombinerat med kognitiv beteendeterapi (KBT), effektivt kan användas vid en mängd olika kliniska problem.[7], [12], [13]

Interaktiv behandling

My-E-Health använder dina personliga bedömningsresultat som underlag för samtal. Eventuella avvikelser identifieras och tillsammans arbetar vi på kognitiva lösningar för att hantera dem. My eHealths online-counseling erbjuder en interaktiv form av behandling där videosamtal, skrivande och dokumentation av samtalskontakten ingår (från counselorn och synlig för kunden). Klienten upppmuntras att formulera sig genomtänkt, självreflekterande och insiktsfullt, vilket gäller även då man fastställer korta och långsiktiga mål. Genom skriftliga anteckningar erbjuds klienten också en kontinuerlig referenspunkt för framtida diskussioner, liksom en viktig grund för att kunna utvärdera förändringar och framsteg. Forskning tyder på att det är speciellt användbart för klienter att uttrycka sig i skrift, eftersom detta anses vara ett viktigt verktyg för emotionellt läkande. [7]

 1. Counselling. Journal of Mental Health Counselling, 30, 267-282.
 2. Dunaway, M.O. (2000). Assessing Potential of Online Psychotherapy. Psychiatric Times, 17.
 3. Elleven, R.K. & Allen, J. (2004). Applying Technology to Online Counselling: Suggestions for the Beginning E Therapist. Journal of Instructional Psychology,31, 223-227.
 4. Foxhall, K. (2000). How will the rules on telehealth be written. APA Monitor on Psychology, 31,38.
 5. Gedge, R. (2009). Retrieved from World Wide Web on 12th October 2009 from www.scu.edu.au.
 6. Griffiths, M. (2001). Online Therapy: A course for concern. The Psychologist, 14, 244-248.
 7. Haberstroth, S., Duffey, T., Evans, M., Gee, R., & Trepal, H. (2007). The experience of online counselling. Journal of Mental Health Counselling, 29, 269-282.
 8. Pelling, N. (2009). The use of Email and the Internet in Counselling and Psychological Services: What Practitioners Need to Know. Counselling Psychotherapy, 5.
 9. Oravec, J.A. (2000). Online Counselling the and Internet: Perspectives for Mental Health Care Supervision and Education. Journal of Mental Health,9, 121-135.
 10. Recupero, P.R. & Rainey, S.E. (2005). Informed Consent to E-Therapy. American Journal of Psychotherapy, 59, 319-331.
 11. Richards, D., & Vigano, N. (2011). Online counselling. Encyclopedia of Online Behaviour. Vol. 1.
 12. Shaw, H.E., & Shaw, S.F. (2006). Critical Ethical Issues in Online Counselling: Assessing Current Practices with an Ethical Intent Checklist. Journal of Counselling and Development,84, 41-53.
 13. Trepal, H. Haberstroth, S. Duffey, T., & Evans, M. (2007).Considerations and Strategies for Teaching Online skills: Establishing Relationships in Cyberspace. Counselor Education and Supervision, 46, 266-279.